top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Turniej Minigolfa z okazji Dnia Dziecka

Typ projektu

Wydarzenie sportowe - Turniej dla dzieci

Data

Czerwiec 2022

Lokalizacja

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słubicach

Rola

Współorganizator turnieju

Turniej zorganizowany wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Słubicach.

bottom of page